Małe goście GKK „Karpaty” marzyć o pokoju i zwycięstwie Ukrainy!