Аrtykuły

 


«Нафтуся»

Гідрокарбонатна, магнієво-кальцієва , слабо мінералізована вода з високим вмістом органічних речовин нафтового походження. Доступ повітря швидко руйнує органічні речовини, тому може споживатися лише у бюветі.

Має специфічний присмак, легкий запах нафти, особливо для тих, хто вживає воду вперше.

Сприяє ліквідації запальних процесів в органах і тканинах, стимулює відходження дрібних каменів і солей з нирок, жовчевого міхура, сечо-та жовчовивідних шляхів.

Зменшує літогенність сечі та жовчі ( усуває небезпеку повторного каменеутворення.

«Нафтуся» нормалізує обмін речовин, зокрема вуглеводний обмін у хворих цукровим діабетом, нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, підвищує активність залоз внутрішньої секреції, захищає та відновлює печінкові клітини, виводить з організму радіонукліди, шлаки, та недоокислені продукти обміну речовин. Володіє сечогінною, жовчогінною , спазмолітичною і знеболюючою дією, знімає запальний процес в нирках, сечових шляхах, печінці, кишечнику, тощо.

Завдяки імуномодулюючій дії відновлює  захисні сили організму, попереджує онкологічні захворювання.

Формула «Нафтусі» = М0.6-0.8     HCO3 65-96______

                                                       Ca 35- 66 Mg 21-50

 

Хімічний склад нафтусі

 

Неорганічні компоненти

мг/л

Органічні сполуки

мг/л

Гідрокарбонати

440-450

Вуглець органічний

6-12

Сульфати

57-58

Азот органічний

0,07-0,1

Кальцій

104-110

Летючі органічні речовини

0,16-0,3

Магній

35-45

Нелетючі органічні речовини

0,47-2,3

Натрій

3-5

Бітуми

 

Хлор

15-20

а) масла

0,16-4,1

Калій

2-6

б) смоли

0,09-1,2

Сірководень

0,5-1

в) асфальтени

0,07-0,7

 

Таким чином загальна мінералізація не перевищує 0,8 г/л ; pH= 7.0-7.2

 

Саме органічні речовини нафтового походження і визначають лікувальні властивості справжньої «Нафту» і та надають їй перевагу перед іншими водами.

Лікувальна вода «Нафтуся” – Трускавецького родовища, аналогів в світі немає.

«Марія» (Джерело №1)

 

Хлоридно-сульфатно-натрієва вода. Загальна мінералізація 4-5 г/л.

Знижує шлункову секрецію, стимулює моторну функцію кишечника, підсилює жовчоутворення і жовчовиділення, сприяє розрідженню слизу та його евакуації зі шлунку, зменшенню запального процесу та спастичних явищ травного тракту.

 

Формула  Джерела №1 («Марія») =  Cl59-79 SO4 15-27     

                                                                   Na K 82-91

  

«Софія» (Джерело №2)

 

Мінеральна хлоридно-сульфатно-натрієва вода, загальна мінералізація 8-9 г/л, успішно використовується для лікування захворювань органів травлення.

Стимулює шлункову секрецію. Володіє вираженою жовчогінною дією, нормалізує моторну функцію шлунка та кишечника.

Покращує обмін речовин.

 

Формула Джерела № 2 («Софія») = Cl 76 SO4 21

 

________________________________________________________

 

 Комплексное лечение мочекаменной болезни в условиях санатория “Карпаты”

Канд. мед. наук Ф. Ф. Поляков

 

Использование природных и преформированных лечебных факторов курорта Трускавца позволяет эффективно заниматься лечением, профилактикой и метафилактикой (предупреждением рецедивов) мочекаменной болезни (МКБ) и литогенных диатезов (ЛД).

Врачи урологического отделения санатория “Карпаты” занимаются этой проблемой с момента открытия нашего учреждения (1982 г).

В ведущих лечебно-профилактических учреждениях Трускавца, при непосредственной участии нашего отделения, разработаны и внедрены в практику унифицированные схемы комплексного обследования и лечения больных МКБ и ЛД. В комплексном обследовании пациентов используем лабораторные исследования: клинические, биохимические, бактериологические  анализы крови и мочи; парциальные пробы; инструментальные, рентгенологические, радиоиндикационные методы (радиоизотопную ренографию, скенирование почек), а при необходимости компъютерную томографию почек.

Особенностью наших обследований является стремление выявить доклинические признаки возможности возникновения МКБ, которыми являются гиперкальциурия, гиперурикемия, гиперурикозурия, гиперфосфатурия, высокая кислотность мочи, олигурия, кристалурия, что позволяет нам выявить истинные причины возникновения, развития МКБ у конкретного пациента, устранить нарушения водно-солевого обмена, спрогнозировать течение МКБ, улучшить результаты лечения путем коррекции выявленных нарушений, создать условия для профилактики и метафилактики данного процесса у каждого отдельно взятого пациента.

МКБ, как известно, может осложнятся хроническим пиелонефритом, смешанной формой гломерулонефрита, хронической почечной недостаточностью (ХПН), гипертонической болезнью, которая может привести к возникновению хронической сердечно-сосудистой недостаточности, инфаркту миокарда, острому нарушению мозгового кровообращения (инсульту). С целью выявления самых начальных проявлений почечной дисфункции, а тем самым, предотвращения вышеупомянутых осложнений у больных МКБ, мы изучаем у этих лиц появление микроальбуминурии (МАУ), которая занимает ведущее место среди маркеров выявления самого начального периода возникновения ХПН. Следовательно, очевидна ценность МАУ как параметра для прогноза длительности и качества жизни пациента. Его истинная клиническая значимость состоит в том, что он отражает не только функцию почек, но и является универсальным маркером системного преморбидного состояния.

В случаях выявления нарушений экскреции альбумина мы особое внимание уделяем изучению парциальных функций почек: клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции. Это, в свою очередь, позволяет выявить самые начальные проявления почечной недостаточности и принять лечебно-профилактические мероприятия по предупреждению дальнейшего развития ХПН и возникновению осложнений МКБ в виде гипертонической болезни и ее последствий в развитии патологического процесса, что дает возможность улучшить прогноз заболевания.

Таким образом, особенностью нашего подхода к лечению МКБ является стремление к первостепенному выявлению самых начальных функциональных нарушений почек, их устранению и поддержанию функционального состояния почек на должном уровне, что дает возможность достичь хороших ближайших и отдаленных результатов в санаторно-курортном лечении МКБ, улучшить прогноз основного заболевания, а также прогноз для продолжительности и качества жизни пациента.

Комплексное санаторно-курортное лечение показано более 90 % больных МКБ. Это лечение показано пациентам без непосредственной закупорки камнем мочевых путей. В эту группу входят больные, у которых камни отошли самостоятельно или удалены любым способом: оперативным, инструментальным, с помощью аппарата для дистанционной литотрипсии (ДЛТ) или путем растворения. Показано такое лечение и пациентам, у которых в почках или мочевых путях есть камень размером не более 6-7 мм либо большое количество солей в осадке мочи.

В выборе объема и методов лечения подходим строго индивидуально с учетом локализации, величины камня, его состава, особенностей течения заболевания, наличия осложнений основного заболевания, сопутствующих заболеваний, инфицирования почек и мочевых путей, функционально-морфологического состояния почек и других жизненно важных органов и систем.

Основополагающую роль в лечении МКБ на курорте Трускавец играет уникальная слабоминерализованная гидро-карбонатная кальциево-магниевая вода “Нафтуся” со слабощелочной реакцией. В отличии от обыкновенных минеральных вод, действующим началом “Нафтуси” являются органические вещества (органические кислоты, гумусные вещества, фенолы, битум и др.).

Одним из основных свойств “Нафтуси” является ее выраженное диуретическое воздействие путем торможения выделения адренотропного гормона. Это способствует вымыванию из почек и мочевых путей солей, мелких камней.

Обезболивающее воздействие обусловлено наличием в этой воде ионов магния и веществ, которые вызывают симпатомиметический и спазмолитический эффект.

Противовоспалительное воздействие “Нафтуси” вызвано иммуномодулирующими свойствами воздействия на организм пациента.

Способность выводить из организма через почки продукты обмена веществ обуславливают дезинтоксикационные свойства “Нафтуси”.

Не менее важными свойствами “Нафтуси” является способность нормализовывать водно-солевой обмен, кислото-щелочной баланс в организме и тем самым, в определенной мере, предупреждать рост и образование новых конкрементов в почках и мочевых путях.

Уникальность минеральной воды “Нафтуся” заключается в том, что благодаря своей практически нейтральной реакции, гипотоничности, ее можна использовать при любых видах диатезов и составов камней.

Среднеоптимальной суточной дозой “Нафтуси” считается количество, исходя из расчета 15 мл на 1 кг веса тела. Такая дозировка используется в основном при небольшых камнях, которые имеют способность к самостоятельному отхождению (соответствие диаметров конкремента и мочевых путей). Пить “Нафтусю” рекомендуется непосредственно в бювете. Желательно употреблять это количество воды в равных частях три раза в день за 60 минут до еды и 60 минут после еды температуры 18-20° С.

Однако, при назначении дозы употребляемой воды следует учитывать функцию почек и мочевых путей, форму и стадию заболевания, наличие сопутствующих заболеваний. Поэтому, целесообразно использовать 3 варианта дозирования: малые, средние и большие.

Малые дозы (8-12 мл/кг) назначаются пациентам с единственной почкой, при камнях, которые нарушают функцию почек и отток мочи, при наличии камней в обеих почках, у лиц старшего возраста с наличием у пациентов повышенного артериального давления.

Средние дозы (13-18 мл/кг) назначаются больным с частым отхождением камней после хирургического или инструментального удаления камней, а также после удаления камней с помощью ДЛТ в стадии ремиссии заболевания.

Большие дозы (19-25 мл/кг) используются чаще всего у пациентов с наличием мелких камней до 6-7 мм, которые имеют тенденцию к самостоятельному отхождению.

Так называемые, водные удары назначаются с целью отхождения подвижных камней, чаще тех, которые находятся в просвете мочеточника и за размерами не превышают 6-7 мм. В таких случаях рекомендуется на протяжении 20-40 минут выпить 1-1,5 л “Нафтуси” и лечь в ванну с горячей водой температуры + 40° С на 15-20 минут. В ряде случаев, так называемые, водные удары проводят вместе со спазмолитиками, анальгетиками (но-шпа, баралгин, спазмалгон и др.).

Использование “Нафтуси” в лечении МКБ позволяет увеличить суточный диурез, снизить относительную плотность мочи, инвертировать кислотность (pH) мочи и ее стабилизировать, улучшить фильтрационно-экскреторную функцию почек и уродинамику, снизить активность воспалительного процесса в почках.

Кроме “Нафтуси” мы успешно и довольно широко используем уникальный углеводород – озокерит. Единственным местом залежей и добычи в Европе есть г. Борислав Львовской области, который расположен в непосредственной близости от Трускавца.

Действие озокерита в лечении МКБ многостороннее. Он обладает не только тепловым, но и химическим и биологическим воздействиями. Благодаря этим воздействиям уменшается активность воспалительного процесса в почках и мочевых путях, улучшается гемодинамика, уродинамика в пораженном органе, облегчается отхождение солей и мелких камней, уменшаются боли, улучшается функциональное состояние почек, увеличивается диурез, уменшается кислотность мочи,  ее концентрация и образование мочевых солей.

Озокерит используется в виде аппликаций на область почек. Температура на поверхности озокерита должна быть около 43-45° С. Продолжительность процедуры 20-30 минут. Курс – 8-10 процедур.

Установлено, что озокерит усиливает действие минеральных вод, принимаемых внутрь.

Минеральные ванны также благотворно воздействуют на пациентов при лечении МКБ. Чаще мы используем хлоридно-натриевые минеральные ванны. Они улучшают общий обмен веществ в организме, уродинамику и кровообращение в почках, расслабляют мышечный тонус мочевых путей, что способствует ликвидации стаза мочи и отхождению солей и мелких камней.

Гидротерапию (душ Шарко, циркулярный, веерный) мы применяем у пациентов МКБ с пониженным тонусом нижних мочевых путей. Эти процедуры повышают тонус мышц и сосудов, повышают защитные свойства и сопротивляемость организма к инфекциям.

В общем комплексе лечения МКБ мы имеем большой выбор в использовании аппаратной физиотерапии. Она способна действовать спазмолитически, обезболивающе, противовоспалительно, способна стимулировать сократительную функцию мочевыводящих путей, что облегчает выход солей и конкрементов.

Среди значительного количества методик аппаратной физиотерапии в лечении МКБ пользуемся лекарственным электрофорезом (но-шпа, папаверин, димексид, лидаза и др.) аппаратом “Поток-1”. Довольно широко используем и другие методики: индуктотермию (“УКВ-4”), ультразвук (“УЗД-1,07ф”), звуковую терапию (“Интрафон-3”), коротковолновую терапию (“СМВ”, “ДМВ”), диодинамотерапию (“Тонус-2”), амплипульстерапию (“Стимул-4”), интерференцтерапию (“АИТ-01”).

Выбор той или иной физиотерапевтической процедуры зависит от цели, которую ставит лечащий врач. Так, для уменьшения болей в области почек или по ходу мочеточников более результативные ультразвук, электро- и фонофорез, индуктотерапия. Для облегчения отхождения небольших камней мочеточника эффективны амплипульстерапия, диодинамотерапия, индуктотерапия, звуковая терапия. При необходимости электропроцедуры комбинируем с внутренним и внешним использованием минеральных вод, приемом медикаментов.

Медикаментозное лечение применяем тогда, когда без него нельзя получить желаемый результат. Используем его, в основном, в трех направлениях: симптоматическом лечении, патогенетическом лечении и лечении осложнений основного заболевания (МКБ).

Симптоматическое лечение проводим для снятия болевого синдрома при прохождении камня по мочевым путях. С этой целью применяем, в основном, спазмолитические препараты: папаверин, платифиллин, баралгин, но-шпа, спазмалгон, спазмобрю и др.

Патогенетическое лечение используем для растворения камня (литолиза). При проведении такого лечения обязательным условием является удовлетворительная функция почек и сохраненный отток мочи. С этой целью широко используем цитратные (блемарен, маргулит, уралит) и другие литолитические смеси.

Пациентам, у которых МКБ осложнилась активным воспалительным процессом в почках или мочевых путях, проводим противовоспалительную терапию. С этой целью чаще используем уроантисептики (палин, грамурин, нитроксолин, фурагин, невиграмон и др.), сульфаниламидные препараты (бисептол, сульфален, сульфадиметоксин и др.). Антибиотики применяем по особым показаниям. Перед назначением противовоспалительных препаратов делаем посев мочи на флору и чувствительность высеянных микроорганизмов к определенному противовоспалительному препарату.

Инструментальные методы лечения в условиях санатория (катетеризация мочеточника с целью снятия стаза мочи при почечной колике и др.) используем не часто из-за возможности осложнений со стороны основного заболевания.

В современной урологии, включая курорт Трускавец, настоящей революцией в лечении МКБ стала дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ). Благодаря ей можно быстро, безболезненно и атравматично удалять камни из почек и мочеточников.

С появлением на курорте Трускавец аппаратов дистанционной литотрипсии мы также используем этот современный метод лечения МКБ у пациентов нашего санатория.

Лечебное питание при МКБ является одним из важнейших методов лечения и профилактики этого заболевания. Мы назначаем лечебное питание таким пациентам с учетом вида обменных нарушений, химического состава камня, активной реакции мочи. По этому преимущественно используем три диеты: диета № 6 при кислой реакции мочи и наличии в моче солей мочевой и щавелевой кислот, диета № 14 – при щелочной реакции мочи и наличии в моче фосфорнокислого кальция и диета № 7 – при нарушении азотовыделительной функции почек.

Пациентам с уратным (мочекислым) составом конкрементов запрещается употреблять продукты с большим содержанием пуринов: мясо внутренних органов животных (печень, почки, мозги и др.), мясные, рыбные бульоны, студни, сельдь, консервы. Рекомендуется молочно-растительная диета: молоко и все виды молочных продуктов, овощи, фрукты, мучные и крупяные блюда, мед, сахар и др.

При кальций-оксалатном составе камня запрещаются продукты, содержащие большое количество оксалатов кальция: мясо внутренностей животных, сельдь, бульоны, студни, салат, щавель, шпинат. Разрешаются: овощи и фрукты, в том числе, капуста, картофель, грибы, свекла, томаты, огурцы, мучные и крупяные блюда, мед, сахар.

При фосфатном и карбонатном составе конкремента запрещаются: копчености, соления, уксус, хрен, горчица, перец, аджика. Ограничиваются: молоко, творог, цитрусовые, бобовые, лук, чеснок. Разрешаются: мясо и мясопродукты, мучные и крупяные блюда, фрукты, мед, сахар и др.

В комплекс санаторно-курортного лечения мы включаем и лечебную физкультуру (ЛФК). Чаще используем: утреннюю гигиеническую гимнастику, специальный комплекс физических упражнений лечебной гимнастики, оздоровительный бег, плавание в бассейне, различные спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, настольный и большой теннис), ходьба на лыжах, а также тренажеры и аэробику.

Известно, что физические нагрузки улучшают функцию почек и мочевыводящих путей, способствуют отхождению камней из них. Кроме того, ЛФК имеет и общеоздоровительное значение.

Пациентам МКБ и мочевыми диатезами, поступающим на санаторно-курортное лечение, мы рекомендуем один из трех режимов движения. Режим движения № 1 (РД-1) – щадящий (слабого физического воздействия) включает гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику с ограничением нагрузки, прогулки, экскурсии в пределах курорта. Назначается такой режим движений ослабленным больным с частыми приступами почечных колик, при коралловидных камнях, гематурии, азотемии, опасности обструкции мочеточника камнем, при МКБ единственной почки.

Режим движения № 2 (РД-2) – переходной или щадяще-тренирующий (умеренного физического воздействия) включает малогрупповую ЛФК (упражнения для рук, ног, туловища без резких прыжков, поворотов и бега). Показана лечебная ходьба (до 2-3 км). Этот режим назначается при камнях, не способных к самопроизвольному отхождению, при наличии камней с выраженными нарушениями уродинамики в первые 3-6 месяцев после оперативного удаления камня.

Режим движения № 3 (РД-3) – тренирующий (выраженного физического воздействия) включает все виды ЛФК. Назначается пациентам с камнями способными к самостоятельному отхождению. Этот вид режима предусматривает большие физические нагрузки. Разрешается бег, прыжки, подвижные спортивные игры.

Режим движения в процессе лечения может быть изменен в зависимости от течения и самочувствия пациента.

 

Результаты санаторно-курортного лечения МКБ

Изучение непосредственных результатов лечения осуществляем за едиными критериями результатов санаторно-курортного лечения, разработанными Одесским НИИ курортологии, согласно которым существует четыре градации оценки: 1) значительное улучшение; 2) улучшение; 3) без улучшения; 
4) ухудшение.

Анализ полученных результатов лечения больных МКБ в санатории “Карпаты”, в основном, совпадают с результатами лечения таких пациентов, приведенными в публикациях кафедры урологии Львовского медицинского университета и Одесского НИИ курортологии.

Полученный положительный эффект от проведенного санаторно-курортного лечения многосторонний. Прежде всего, улучшается общее самочувствие: уменьшается или исчезает боль в почках, по ходу мочевых путей и при мочеиспускании. Увеличивается диурез. Улучшаются показатели в общем анализе мочи: уменьшается удельный вес (относительная плотность) мочи, уменьшается или исчезает осадок в мочевых путях, улучшается состав осадка мочи. Как правило, улучшается кровообращение в почках, повышается их функциональная способность (секреция, фильтрация, экскреция, снижается реабсорбция воды), повышается сократительная способность мочеточников. При наличии воспалительного процесса в почках, снижается его активность, повышается антитоксическая резистентность организма ко всем чужеродным агентам, нормализируется функция надпочечников, щитовидной и паращитовидной желез. Это, в свою очередь, имеет регуляторное воздействие на основные системы организма: мочевыделительную, пищеварительную, иммунную, эндокринную и др.

Из всех форм МКБ более значительные результаты получены у пациентов с отошедшими камнями, а также, у пациентов, которым лечение проводилось в ранние сроки после удаления камней с помощью дистанционной экстракорпоральной литотрипсии или посредством операции.

Несколько хуже были результаты лечения, полученные нами у пациентов с камнями размером более 10 мм, которые находились в почках или мочеточника свыше 6 месяцев.

Еще более низкие результаты лечения были получены у пациентов с большими или коралловидными камнями, а также при наличии камней в обеих почках.

Ухудшает результаты лечения наличие инфекции в почках и мочевых путях.

 Затрудняют проведение комплексного лечения в условиях санатория такие осложнения МКБ, как хроническая почечная недостаточность и почечная гипертония.

В результате проведенного комплексного санаторно-курортного лечения больных МКБ в нашем санатории у 96 % от общего числа лечившихся по поводу данного заболевания наступило улучшение. Из них значительное улучшение отмечено у 37,7 %, а улучшение – у 58,3 %.

Белок в моче уменьшился или исчез у 78 %, лейкоцитурия – у 71 %, эритроцитурия – у 64 %. Количество солей в мочевом осадке уменьшилось у 87 % лечившихся больных.

У 30 % отмечено самостоятельное отхождение конкрементов, величиной 6-7 мм.

Функциональные показатели почек улучшились у более 50 % от числа лечившихся.

Однако, наиболее эффективным лечение оказалось у пациентов с литогенными диатезами (уратурией, оксалурией, фосфатурией). Так, в результате проведенного лечения пациентов с фосфатурией нами отмечено улучшение у 
89 %, а у пациентов с уратурией и оксалурией – у 9836 % от общего числа лечившихся с этой патологией.

Следует отметить, что лучшие результаты мы получаем у пациентов при повторном санаторно-курортном лечении. Ежегодное повторное лечение в Трускавце позволяет абсолютному большинству пациентов приостановить прогрессирование МКБ и ее осложнений, а в ряде случаев предотвратить повторное камнеобразование.

Приведенные данные убедительно показывают чрезвычайно высокую эффективность лечения пациентов МКБ и литогенными диатезами в санатории “Карпаты” и на курорте Трускавец, в целом.

 

 
Список литературы
1.                                                  Аксентійчук Б.І., Яцюк В. М. санаторно-курортне лікування захворювань сечовидільної системи. / У кн..: Основи курортології. Київ, 2003. – С. 286-295.
2.                                                  Алексеенко Н. А., Лопань Е. В. Повышение эффективности лечебного действия слабоминерализованных вод типа “Нафтуся” путем учета биоритмов организма. / В кн.: Санаторно-курортное лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей. (Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции). Трускавец, 1988. – С. 127-128.
3.                                                  Боржиевский Ц. К., Грицина Ю. Р., Серняк А. П., Голубев Ю. Г., Аль Заб Сабри. Комплексное лечение коралловидного нефролитиаза. / В кн.: Санаторно-курортное лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей. (Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции). Трускавец, 1988. – С. 87-88.
4.                                                  Возіанов О. Ф., Люлько О. В. Сечокам’яна хвороба. / В кн..: Урологія. Київ: Вища школа, 1993. – С 501-537.
5.                                                   Единый Ю. Г., Дзюрак В. С. И др. Метафилактика почечно-каменной болезни (методические рекомендации). Киев, 1987.
6.                                                  Колесник Е. О., Бабов К. Д., Душновский  М. П. Рекомендовані стандарти санаторно-курортного лікування. Київ, Купріянов- 2003. 
7.                                                  Карпухин В. Т. Мочекаменная болезнь. / В кн.: Курортология и физиотерапия. Т. 2. – С. 261-266.
8.                                                  Лопаткин Н. А. Мочекаменная болезнь. / В кн.: Руководство по урологии. Т. 2. Глава 29. М., 1998.
9.                                                   Мочекаменная болезнь. Материалы научных трудов VII международного конгресса урологов. Под ред. профессора А. С. Переверзева. Харьков, 1999. с.22-41.
10.                                             Методичні рекомендації з санаторно-курортного лікування. Під ред. д. мед. н., проф. Лободи М, В. – К.: Тамед, 1998. – 627 с.
11.                                             Мухін В. М. Фізична реабілітація. К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.
12.                                             Оржешковский В. В. Почесно-каменная болезнь. / В кн..: клиническая физиотерапия. – К.: Здоров’я, 1984. – С. 284-289.
13.                                             Переверзєв А. С., Розсохи В. В., Ильюхин Ю. А., 
Ярославський В. Л. Камни почек и мочеточников. – Харьков, 2004. Ярославський В. Л. Камни почек и мочеточников. – Харьков, 2004.
14.                                             Проблемы нефропротекции у пациентов с артериальной гипертонией. Значение показателя микроальбуминурии для врача общей практики. [Электронный ресурс] / Арутюнов Г. П., Чернявская Т. К. – Режим доступу: http://medi.ru/doc/149728.htm.
15.                                             Пытель Ю. А., Золотарев И. И. Уратный уролитиаз. – М.: Медицина, 1995. – 176 с.
16.                                             Пытель Ю. А., Золотарев И. И. Уратный нефролитиаз. – М.: Медицина, 1995. – 182 с.
17.                                             Санаторно-курортное лечение больных заболеваниями почек и мочевыводящих путей. (Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции). Трускавец, 1988-138с
18.                                             Скоробагатов М. А., Чебаненко А. И. Лечение больных с камнями мочеточников на бальнеологических курортах. (Методические рекомендации). – Трускавец, 1985.
19.                                             Скоробагатов М. А. Курортне лікування сечокам’яної хвороби. – К.: Здоров’я, 1991-61с.
20.                                             Тиктинский О. Л. Уролитиаз. Ленинград, «Медицына», 1980-183с.
21.                                             Тиктинский О. Л., Новиков И. Ф. Мочекаменная болезнь. Л.: Знание, 1991.
22.                                             Тиктинский О. Л., Александров В. П. Мочекаменная болезнь. – Питер, 2000-379с.
23.                                             Торможение поражения почек при сердечно-сосудистых заболеваниях: роль блокаторов рецепторов ангиотензина II. [Электронный ресурс] / Фомин В. В. – Режим доступу: http://medi.ru/doc/a1511504.htm.
24.                                             Ужегов Г. Почечно-каменная болезнь. Ростов-на –Дону: проф.-ПРЕСС, 2000. – 121 с.
25.                                             Улащик В. С. Очерк общей физиотерапии. Минск, 1994. – 238 с.
26.                                             Урология. Под ред.. акад. Н. А. Лопаткина. М., 2001. – 516 с.
27.                                             Шимонко И. Т., Байкалов Л. К., Лемешко В. И. Курорт Трускавец. К.: Здоров’я, 1987. с37-58.
28.                                             Яременко М. С.. Ивасивка С. В., Попович И. Л. И др. Физиологические основы лечебного действия воды “Нафтуся”. К.: Наукова думка, 1989. – 144 с.
29.                                             Hess B/ prophylaxis of uric acid and cystine stones / Urol. Res. – 1990. – Suppl. 1. – P. 41-44.
30.                                             Reise R. J., Sakhace K. Uric acid nephrolitiasis: pathogenesis and treatment. / S. Urology. – 1992. V. 148. № 3. – P. 765-771.
31.                                             Rumenapf D., Schwille P. O. The influence of oral alkalicitrate on intestinal absorption in healthy man. // Clin. Science – 1987 – V. 73. –  P. 117. P. 117.32.                                             Simpson D. P. Citrate excretion: a window on renal metabolism. // Am. J. Physiol. – 1983 – V. 224 (Renal Fluid Electrolyte Physiol. 13). –  P. 2223. P. 2223.33.                                             Wilson D. M. Clinical and laboratory approaches for evaluation of nephrolithiasis. / S. urology. – 1989. – V. 141, № 3. – P. 770-774.